[Aktualności] [Sekretariat] [Uczeń] [Nauczyciel] [Rodzice] [Pedagog] [Psycholog] [Biblioteka] [Świetlica] [Szkolne Koło Caritas] [Perełki] [Projekty] [Dokumenty] [Kronika]
[Konkursy] [Zajęcia pozalekcyjne] [BIP]


REGULAMINY
Statut
Koncepcja Pracy Szkoły
Program Profilaktyczny
Program Wychowawczy
Ewaluacja Zewnętrzna
Egzaminy
Ceremoniał Szkoły
Regulaminy i Procedury
Strona główna
Powrót na stronę główną


Regulaminy i Procedury

Spis regulaminów. zobacz... Spis procedur. zobacz...
Regulamin korzystania z szafek szkolnych zobacz... Regulamin placu zabaw zobacz...
Regulamin sali gimnastycznej zobacz... Regulamin sali korekcyjnej zobacz...
Regulamin wycieczek zobacz... Regulamin zachowania uczniów podczas przerw międzylekcyjnych zobacz...
Regulamin organizacyjny zobacz... Regulamin pracowni chemicznej zobacz...
Regulamin pracowni komputerowej zobacz... Regulamin pracy szkoły zobacz...
Regulamin pracy zobacz... Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego zobacz...
Regulamin przyznawania dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zobacz... Regulamin przyznawania nagrody specjalnej dyrektora szkoły zobacz...
Regulamin działalności biblioteki szkolnej zobacz... Regulamin dyskotek szkolnych zobacz...
Regulamin świetlicy zobacz... Regulamin bezpieczeństwa i higieny zobacz...
Regulamin dokonywania oceny pracowników samorządowych zobacz... Regulamin dowozu uczniów zobacz...
Regulamin korzystania z „Sali Szekspirowskiej” (teatralnej) zobacz... Regulamin pracy zespołu wychowawczego zobacz...
Regulamin dyżurów międzylekcyjnych zobacz... Regulamin korzystania z natrysków zobacz...
Regulamin pracowni językowej zobacz... Regulamin sali regionalnej zobacz...
Procedura zwolnienia z drugiego języka obcego. zobacz... Regulamin korzystania ze sprzętu fotograficznego i kamery. zobacz...
Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy zobacz... Procedura postępowania nauczyciela w przypadku kradzieży zobacz...
Procedura postępowania w sytuacji bójki zobacz... Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej lub samobójstwa ucznia zobacz...
Procedura postępowania w przypadku samookaleczenia ucznia zobacz... Procedury postępowania w sytuacji wtargnięcia osoby obcej zobacz...
Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji zasłabnięcia ucznia zobacz... Procedury postępowania uczniów i nauczycieli w przypadku ubliżenia nauczycielowi zobacz...
Procedury postępowania w sytuacji zastraszania ucznia zobacz... Procedura zawiadamiania uczniów o śmierci innego ucznia zobacz...
Procedura oceny pracy nauczyciela zobacz... Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora zobacz...
Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w szkole zobacz... Procedura postepowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem zobacz...
Instrukcja bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zobacz... Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, karty rowerowej, karty motorowerowej i pobierania opłat za te czynności zobacz...
Procedura postępowania w sytuacji molestowania seksualnego zobacz... Regulamin Pracy Komisji Przetargowej zobacz...
Załącznik do wydania duplikatu karty rowerowej/motorowerowej zobacz... Załącznik do wydawania duplikatów świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności zobacz...
Instrukcja bhp pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu zobacz... Plan Działania Na Wypadek Pożaru zobacz...
Instrukcja inwentaryzacji szkoły zobacz... Załącznik do wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i pobierania opłat za te czynności zobacz...
Bezpieczna i Przyjazna Szkoła zobacz... Procedura postepowania w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk, dopalacz zobacz...
Kodeks Etyki Pracowników Zespołu zobacz... Regulamin Przyznawania Nagrody Dyrektora dla Pracowników Administracji i Obsługi zobacz...
[]
Regulamin Wynagradzania za Pracę zobacz... Regulamin Rady Pedagogicznej zobacz...
Regulamin Rady Rodziców zobacz... Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych zobacz...
Procedura działania Komisji Socjalnej zobacz... Regulamin oceny z zachowania cz.1 cz.2
Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych zobacz... Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych O Wartości Przekraczającej 14 Tyś. Euro zobacz...
Regulamin podziału na grupy na zajęciach języka angielskiego zobacz... Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych O Wartości do 14 Tyś. Euro zobacz...
Kryteria rekrutacji dzieci 5 i 6 letnich do oddziału przedszkolnego zobacz... Kryteria rekrutacji dzieci do gimnazjum zobacz...
Instrukcja kancelaryjna zobacz... Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej zobacz...
Regulamin Bezpiecznego Użytkowania Urządzeń i Sprzętu Szkolnego zobacz... Regulamin Ograniczania Ucznia w Prawach Ucznia zobacz...
Regulamin Audytu Wewnętrznego zobacz... Regulamin Kontroli Zarządczej zobacz...
Regulamin Boiska Szkolnego zobacz... Regulamin Wynagradzania Nauczycieli zobacz...
Regulamin korzystania ze sprzętu sportowego w magazynku zobacz... Regulamin Wyboru Podręcznika zobacz...
Procedura postępowania w przypadku wypadku ucznia zobacz... Procedurapostępowania w sytuacji publicznego poruszenia zobacz...
Procedura postępowania w przypadku ataku choroby ucznia zobacz... Procedura postępowania w sytuacji wydłużającej się absencji ucznia zobacz...
Procedura postępowania w przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu zobacz... Procedura postępowania w sytuacji zwalniania ucznia z trwających zajęć zobacz...
Procedura postępowania w przypadku wypadku ucznia w czasie zajęć zobacz... Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczania zajęć zobacz...
Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczania świetlicy zobacz... Procedury postępowania w przypadku ubliżenia nauczycielowi zobacz...
Procedura postępowania w sytuacji śmierci innego nauczyciela zobacz... Procedury postępowania w przypadku zastraszania nauczyciela zobacz...
Metody współpracy z Policją zobacz... Procedury postępowania z uczniem pod wpływem alkoholu zobacz...
Sposoby współdziałania szkoły w sytuacjach wymagających różnych interwencji zobacz... Procedury postępowania w sytuacjach konfliktu rodzic/szkoła zobacz...
Zarządzenie Dyrektora w sprawie warunków korzystania z bezpłatnych podręczników zobacz... Procedura przeciwdziłania mobingowi zobacz...