BIBLIOTEKA SZKOLNA
Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni z multimedialnym centrum informacji (MCJ). Bibliotekarką w naszej szkole jest pani mgr Małgorzata Uzarek. Dyżury w bibliotece są codziennie od 800 do 1200. Ponadto w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki odbywają się dodatkowe zajęcia rejestracyjno-biblioteczne: "kwadrans z lekturą" w edukacji wczesnoszkolnej oraz spotkania z uczniami klas starszych w ramach przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. Główne zadania do realzacji to: - przygotowanie uczniów do ksztacenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej,
- krzewienie kultury poprzez czytelnictwo,
- zachęta uczniów do aktywności twórczej, poszukiwania i rozwijania zainteresowań czytelniczych,
- współpraca z czytelnikami w organizacji uroczystości okolicznościowych, imprez kulturalnych itp.

Pasowanie na czytelnika
Światowy Dzień Książki