Pomorskie Dni Energii 2012r.


26 października kilku uczniów z klasy A i B III gimn. pod opieką Marka Krauza wyjechało do Gdańska na Pomorskie Dni Energii 2012. Wydarzenie to było poświęcone tematyce energetycznej. Podczas pokazów odbyło się szereg działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Nasza młodzież wzięła udział w warsztatach pokazach, które opierały się na nowoczesnych technologiach, pozyskiwania i magazynowaniu energii ze źródeł odnawialnych. Nasi uczniowie dowiedzieli się sporo ciekawostek między innymi: zasada działania paneli słonecznych, działanie przydomowych elektrowni wiatrowych a także, w jaki sposób można skorzystać z energii hydrotermalnej oraz z energii cieków wodnych. Była to ciekawa lekcja z dziedziny : fizyki, chemii i ekologii.
Zdjęcia