PRÓBNY ALARM
"Dźwięk syreny zwiastuje zazwyczaj zagrożenie, wzywa strażaków do akcji, wywołuje strach. Aby umieć reagować w sytuacjach kryzysowych, najlepiej wcześniej przećwiczyć procedury działania, zgodnie z zasadą "przezorny zawsze ubezpieczony". 27 września w naszej szkole przeprowadzono próbną ewakuację. Ogłoszono alarm pożarowy, przyjechała straż pożarna, a uczniowie spokojnie i bardzo sprawnie wyszli na boisko szkolne pod opieką nauczycieli.To tylko ćwiczenia, ale u wielu maluchów wzbudziły wielkie emocje.