XII Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
W dniu 28 lutego 9 uczniów naszej szkoły postanowił sprawdzić swoją wiedzę z języka angielskiego i wzięło udział w Konkursie Języka Angielskiego FOX. Jest to konkurs ogólnopolski organizowany pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ideą konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz znajomości zadanej "lekturki". Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru i przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół. Konkurs FOX ma na celu nie tyle wyłonienie talentów językowych, ale zaproszenie dzieci i młodzieży do wspólnej zabawy. Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie po raz piąty, ale w tym roku zgłosiło się jedynie 9 uczniów. A ci "najodważniejsi" to: Agnieszka Pellowska (5a), Karolina i Julia Bartosik (6a), Julia Rzepka (6b),Dominika Maszota i Marta Richert (IaG), Dawid Juc (IIaG), Agata Wróbel i Karol Uzarek (IIIbG).Tegoroczny konkurs zapamiętamy też dlatego, że organizatorzy wprowadzili na początku trochę nerwowej atmosfery (chociażby wśród koordynujących nauczycieli), zapominając o testach dla uczniów klasy III. Sytuację uspokoiło przesłanie testów drogą mailową, tak więc bez większego opóźnienia uczniowie zabrali się za rozwiązywanie zadań. Teraz czekamy na wyniki, które niestety przysłane zostaną dopiero za dwa miesiące. Organizacją konkursu i przygotowaniem uczniów zajmowały się: pani Weronika Palka i pani Ewa Breza. Uczniom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.
Zdjęcia z konkursu