Konferencja Naukowa
"Przyjazna Adaptacja Dzieci w Edukacji Szkolnej"