GIMNASTYKA KOREKCYJNA
W naszej szkole dzieci zakwalifikowane na gimnastykę korekcyjną są objęte specjalnym programem realizowanym w formie ćwiczeń gimnastycznych. Celem zajęć jest korygowanie nieprawidłowych postaw ciała, które kształtować należy systematycznie od najmłodszych lat. Wcześnie wykryta przez lekarza skolioza pozwoli zapobiec późnym następstwom deformacji: zniekształcenia klatki piersiowej, uciskanie wewnętrznych narządów- głównie płuc i serca prowadząc do upośledzenia wydolności krążenia i oddychania, zmniejszonej sprawności fizycznej, duszności oraz kompleksu psychicznego spowodowanego obecnością garbu. Wszystkich ze skierowaniem lekarskim zapraszamy do naszych ćwiczeń.
Z tego miejsca pragniemy podziękować Pani Danucie Jasińskiej za sfinansowanie drabinek przyściennych w sali lustrzanej oraz Pani Marii Malz, Panu Zbigniewoi Piastowskiemu oraz Księdzu Kanonikowi Janowi Troeder za współpracę.
Zdjęcia z zajęć