POSIŁKI DLA UCZNIÓW
UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!! Od 17.09.2012r. istnieje możliwość korzystania z odpłatnych obiadów dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Informacje ogólne: - posiłki są dowożone z Przodkowa z restauracji "Kania" - wydawane będą o godzinie 10.20 - na długiej przerwie - klasy 0 - 3 otrzymują posiłek do sal lekcyjnych, reszta uczniów spożywa obiad w sali regionalnej, -codziennie podawane będzie drugie danie w styropianowych, jednorazowych opakowaniach z kompotem lub herbatką - koszt 4,30 zł./porcja, - możliwe jest wykupienie obiadu na cały tydzień bądź na pojedyncze dni tygodnia - we wrześniu będzie to kwota 43,00 zł. (17-28.09.2012r.), - w razie konieczności rezygnacja możliwa będzie tylko od dnia następnego po zgłoszeniu - na nie mniej niż trzy dni, - płatności dokonywać należy w sekretariacie szkoły u pani Żanety Rzepka - w dniach od 01 do 05 każdego miesiąca, - w przypadku rezygnacji z posiłków należy o tym powiadomić do ostatniego dnia miesiąca. WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY!