PATRON
Ponad pół roku po śmierci Wielkiego Polaka Jana Pawła II, nasza szkoła 19 XI 2005 roku przyjęła Jego imię. Mamy patrona szczególnego, którego nauka stale rozbrzmiewa w naszych sercach i umysłach. Z roku na rok coraz bardziej poznajemy postać papieża Jana Pawła II, Jego święte życie, Jego mądrą naukę i Jego czyny pełne miłości. Staramy się żyć tym co mówił i tak jak nauczał, wprowadzając w życie słowa "Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który pragnie się czegoś nauczyć". (Jan Paweł II) Od 3 lat co roku wyjeżdżamy na Pielgrzymkę Rodziny Szkół Jana Pawła II do Częstochowy. Organizujemy apele, inscenizacje, lekcje, montaże słowno-muzyczne o naszym wielkim wspaniałym patronie oraz bierzemy udział w konkursach.
Na zdjęciu Anna Kreft (laureatka konkursu) z Mamą i katechetką Brygidą Rożyńską (przygotowującą do konkursu) na spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II w dniu 04.11.2001r. (imieniny Papieża). Wyjazd do Włoch i spotkanie z Papieżem było nagrodą za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia pt.: "Na grani Tysiącleci..."