WYRÓŻNIENIE DLA PEREŁEK
Dnia 5 lutego 2010r. w Gościńcu Kaszubskim miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za działalność artystyczną Starosty Kartuskiego. Zespół "Perełki" działający pod patronatem stowarzyszenia o tej samej nazwie, przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie, otrzymał w tym dniu zaszczytne wyróżnienie. Kapitułę Nagród Starosty Kartuskiego stanowili: Janusz Bystron, Piotr Chrestowski, Jan Geras, Gabriela Gołata, Eleonora Kułak, Wojciech Okrój oraz Dariusz Tryzna. Owe wyróżnienie przekazano na ręce prezesa Stowarzyszenia Zespołu "Perełki" . Elżbiety Szala i kierownika Zespołu p. Ireny Stoppa. Uznanie dorobku artystycznego, ciekawego i różnorodnego programu przez Kapitułę było wielkim przeżyciem dla młodych artystów. Sprawiło jednocześnie, że tancerki ze wzmożoną siłą i motywacją przystąpiły do przygotowywania kolejnych układów tanecznych. Zespół "Perełki" u progu nowego roku dał już wiele koncertów, między innymi 22 stycznia 2010r. dla 180 - osobowej publiczności zgromadzonej z okazji Dnia Seniora w Leźnie, 25 stycznia dla redakcji czasopisma dla dzieci "Gość Niedzielny", a także 6 lutego przed gromko zgromadzoną społecznością w restauracji w Grzybnie. Kierownik zespołu oraz prezes obecnie pracują nad nowym układem tanecznym.