RADA RODZICÓW
Dnia 13.09.2012r. podczas pierwszego w roku szkolnym 2012/2013 zebrania Rady Rodziców ustalono :

I. Kwotę składki w wysokości:

- 4,00 zł./miesięcznie lub 40,00 zł./rok - pierwsze dziecko;
- 3,00 zł./miesięcznie lub 30,00 zł./rok - drugie dziecko;
- opłata za trzecie i następne dziecko jest opłatą dobrowolną.

Wpłat można dokonywać u wychowawcy klasy w miesięcznych ratach bądź w formie jednorazowej- rocznej opłaty.

II. Wybrano spośród 3 przedstawionych ofert ubezpieczeniowych - ubezpieczyciela dla uczniów naszej szkoły. Będzie nim, podobnie jak w roku poprzednim TU UNIQA.

Składka wynosi 30,00 zł.
od ucznia a całkowita suma ubezpieczenia to 8.000,00 zł.- każdy z uczniów otrzyma pakiet informacyjny zawierający ogólne warunki ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jest obowiązkowe - płatność u wychowawców klas do 24.09.2012r.

W przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziców możliwe jest zwolnienie z opłaty, należy jednak wówczas zwrócić się z wnioskiem do dyrektora szkoły.