ŚWIETLICA SZKOLNA

Kierownik świetlicy- Anna Dąbrowska
Kierownik świetlicy - Anna Dąbrowska, Marek Krauza, Magda Zawistowska
Działalność świetlicy szkolnej oparta jest na podstawie planu rocznego na dany rok. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym miejscu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, odrabiania prac domowych, do czasu odebrania uczniów przez rodziców lub godziny odjazdu autobusu szkolnego. Uczestnicy zajęć w świetlicy maja czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami.Wychowawcy świetlicy organizują liczne konkursy świetlicowe, szkolne i pozaszkolne. Uczniowie uiszczają dobrowolną składkę na rzecz świetlicy, 5 zł./miesiąc. Pieniążki te przeznaczane są na zakup zabawek, sprzętu sportowego oraz materiałów papierniczych wykorzystywanych do zajęć w świetlicy.
Czas pracy świetlicy: poniedziałek i piątek: 7.25 - 15.40 - wtorek, środa, czwartek: 7.25 - 16.00

. Zdjęcia z zajęć świetlicowych
Konkurs-Jesienne drzewo
Zdjęcia z konkursu "Jesienne drzewo"
Konkurs-Laurka dla Nauczyciela
Zdjęcia z konkursu "Kosz witamin"
Laureaci konkursu- "Kosz witamin"