HISTORIA SZKOŁY
Szkołę w Leźnie powołano 15 grudnia 1867r.. Historia szkoły sięga 1817r. Prawdopodobnie wtedy został zbudowany pierwszy budynek szkoły w Leźnie. Drugi budynek został zbudowany w 1867 r. w miejscu, gdzie stoi obecna szkoła. Początkowo uczyło się tu niewielu uczniów, ich liczba w klasie VIII nie przekraczała 5. Nauczycieli także było niewielu - dokładnie trzech. Byli to: Jan Stark (dyrektor szkoły), Maria Nowosielska i Antoni Wicki. Z czasem liczba uczniów oraz nauczycieli zaczęła stopniowo wzrastać. Po wojnie warunki w szkole były bardzo trudne, bywało nawet, że uczniowie przynosili własne krzesła i ławki. Nauczanie prowadzone było w szkole bez okien, dlatego też kiedy następowały mrozy, nauczanie było przerywane. W 1985 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali momentu zakończenia prac. Doszło do tego 15.08.1987 r. i od tamtego czasu stoi obecny budynek szkoły. Do 1998 r. szkoła w Leźnie była 8-klasową Szkołą Podstawową. Od 01.09.1998 r. szkoła jest Zespołem Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie. Obwód Zespołu obejmuje wsie: Leźno, Czaple, Lniska. 20 kwietnia 2001 roku zapadła decyzja o budowie sali gimnastycznej. Prace budowlane rozpoczęły się pod koniec lipca 2004r. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,7 mln zł. Dużym sukcesem całej społeczności szkolnej i lokalnej było wybudowanie sali gimnastycznej. Było to możliwe dzięki współpracy szkoły z różnymi instytucjami - między innymi z Radą Sołecką, Zarządem i Radą Gminy Żukowo i Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku. Dużą rolę w "walce" o salę gimnastyczną odegrali rodzice uczniów, którzy zakładając Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej wspierali dyrekcję we wszystkich działaniach, które zakończyły się sukcesem. Budowa obiektu trwała rok. Przy okazji powstała także kotłownia olejowa i nowe pokrycie dachu. Dzięki temu zniknął nieekologiczny eternit. 14 września 2006 roku odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej. 19 listopada 2005 r. miała miejsce uroczystość nadania Zespołowi Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie im.Jana Pawła II.