Kurs doskonalący z zakresu pracy z uczniem uzdolnionym realizowany w ramach projektu
"Zdolni z Pomorza"