"BO CHEMIA NIE MUSI BYĆ NUDNA"
Dnia 9 października 2012 roku uczniowie klasy I i III gim. uczestczniczyli w lekcji chemii przygotowanej przez PKN ORLEN pod hasłem: "BO CHEMIA NIE MUSI BYĆ NUDNA".
Projekt edukacyjny miał na celu zainteresowanie uczniów przedmiotem chemii. Dzięki nowoczesnej formie prezentacji multimedialnej oraz ciekawemu doświadczeniu, przedstawione fakty dotyczące ropy naftowej zapadły uczniom głęboko w pamięci
.

Iwona Torobińska


Zdjęcia z lekcji