SEKRETARIAT

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 745 do 1545.

Sekretarz szkoły - Żaneta Rzepka. Kierownik administracyjno-gospodarczy - Irena Stoppa