Rusza projekt
"Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej"